Բառարան

Synchrotron (ճառագայթում)

Synchrotron (ճառագայթում)

Դա էլեկտրամագնիսական ճառագայթման մի ձև է, որը ստեղծվում է մագնիսական դաշտերի ներսում լիցքավորված տարրական մասնիկների շատ արագ շարժմամբ (լույսի արագությանը մոտ):

Առաջին անգամ լաբորատորիաներում նկատվել են մասնիկների արագացուցիչներ, որոնք ճշգրտորեն կոչվում են սինքրոտրոններ, այս ճառագայթները ստացել են իրենց անունը:

Սինքրոտրոնի ճառագայթման ալիքի երկարությունը կախված է ինչպես մասնիկների արագությունից, այնպես էլ անցած մագնիսական դաշտի ուժգնությունից:

Արեգակնային ժայթքումներով, գերբեռնվածքներ, ճառագայթահարումներ, քվասար և այլն արտանետվող էլեկտրամագնիսական ալիքները պատկանում են սինքրոտրոնի ճառագայթմանը:


◄ ՆախկինումՀաջորդ ►
ԵզակիությունSirius (աստղ)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ